สถานที่ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

สถานที่ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

การไหว้พระประจําวันเกิด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนมักทำอยู่เสมอ เพื่อสักการบูชาและขอพรในเรื่องต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ใครหลายคนศรัทธา และสำหรับคนที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับไหว้พระเสริมดวงประจำวันเกิด เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต วันนี้เราได้รวบรวมสถานที่ไหว้พระประจำวันเกิดมาฝากกัน โดยแต่ละวันจะต้องไหว้ที่ไหนบ้าง ไปดูกันเลย

วันอาทิตย์

พระประจำวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระพุทธรูปรูปปางถวายเนตร ในเก๋งจีน บริเวณสัตตมหาสถาน
 • วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตร ภายในพระวิหารด้านซ้าย ใกล้ ๆ กันเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร
 • วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตร บริเวณซุ้มหน้าพระวิหาร

วันจันทร์

พระประจำวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามพยาธิ, ปางห้ามญาติ และปางห้ามสมุทร โดยปางห้ามพยาธิ และปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) แบฝ่าพระหัตถ์ตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม และปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ เป็นกิริยาห้ามเช่นกัน

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ภายในพระอุโบสถบริเวณด้านหน้าฐานชุกชีจะประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง ปางห้ามสมุทร 2 องค์ สูง 3 เมตร นามว่า “พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” และ “พระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย”
 • วัดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล
 • วัดเขาพุทธโคดม จังหวัดชลบุรี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ประทานพร ณ ยอดเขา

วันอังคาร

พระประจำวันอังคาร ได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือปางไสยาสน์ หรือปางปรินิพพาน พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง มีลักษณะงดงาม โดยเฉพาะศิลปะการประดับมุกที่ฝ่าพระบาท
 • วัดโลกยสุธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ของอยุธยา ก่ออิฐถือปูน ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน
 • วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน

วันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน : พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ปางอุ้มบาตร พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ พระอารามหลวงที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” (พระศรีอริยเมตไตรย) พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรองค์ใหญ่
 • วัดกลางคลองข่อย จังหวัดราชบุรี ประดิษฐานพระยืนปางอุ้มบาตร เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้จัดสร้างขึ้น
 • วัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว) จังหวัดสระบุรี ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ขนาดสูง 9 ศอก 9 นิ้ว

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน : พระประจำวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐาน “พระพุทธปาลิไลย ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุตติญาณบพิตร” พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ อยู่ในพระวิหารด้านทิศเหนือ
 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ เป็นพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ
 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ องค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร

วันพฤหัสบดี

พระประจำวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้ พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ประดิษฐาน “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
 • วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 4 ศอก ทำจากศิลาแลง
 • วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ

วันศุกร์

พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐานพระประธานปางรำพึงบนฐานชุกชี ภายในศาลาการเปรียญ
 • วัดถนนสุทธาราม จังหวัดอ่างทอง ประดิษฐาน “หลวงพ่อรำพึง” พระพุทธรูปปางรำพึงแกะสลักด้วยไม้ สูง 2 เมตร มีอายุกว่า 300 ปี
 • วัดรัตนคีรี จังหวัดสระแก้ว ประดิษฐานพระยืนเป็นพระพุทธรูปปางรำพึง สูง 20 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516

วันเสาร์

พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

สถานที่สำหรับไหว้พระขอพร

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐาน “พระพุทธชินศรีมุนีนาถ” หรือ “พระนาคปรก” เป็นพระประธาน ภายในพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้า
 • วัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ ประดิษฐาน “พระพุทธอังคีรสมุนีนารถอุรคอาสน์อำไพ” พระประธานปางนาคปรกในพระอุโบสถ
 • วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ประดิษฐาน “หลวงพ่อนาค” พระศิลาปางนาคปรก ศิลปะลพบุรี ได้อัญเชิญมาจากจังหวัดลพบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 6

แหล่งที่มา : travel.kapook.com