สิ่งที่ต้องถามกับตัวเองก่อนเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม

สิ่งที่ต้องถามกับตัวเองก่อนเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม

ถ้าหากเรานั้นเป็นคนที่อยากจำหน่ายอาหารเสริม หรือกำลังสนใจที่จะจำหน่ายอาหารเสริมนั้น ส่วนที่เราจะต้องให้ความสนใจกับทุกเรื่อง ต้นทุน สารสกัด รูปแบบบของอาหารเสริม รวมไปถึงแหล่งผลิตอาหารเสริมที่มีส่วนสำคัญมากในการทำให้อาหารเสริมนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งแหล่งผลิตอาหารเสริมนั่นเองคือ โรงงานอาหารเสริม

ซึ่งโรงงานเหล่านั้นในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายแห่ง มีทั้งที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานปะปนกันไป ทำให้เรานั้นจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานให้ดีก่อนที่จะเริ่มทำการทำการผลิต ดังนั้นก่อนเราจะเลือกโรงงานสักที่เราควรตั้งคำถามกับตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้

โรงงานได้มาตรฐานรับรองหรือไม่

มาตรฐานกับโรงงานรับผลิตอาหารเสริมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเหมือนเป็นการการันตีเลยว่าโรงงานนั้นได้มาตรฐาน และปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานสามารถรับรองโรงงานได้ก็คือ

  • GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือเกณฑ์ที่ดีในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค หากโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP ก็สามารถแสดงถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
  • HACCP หรือ Hazard Analysis Critical Control Point คือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่จะต้องควบคุมในการผลิตอาหารเสริมของโรงงานรับผลิตอาหารเสริม
  • ISO หรือ International Standards Organization เป็นมาตรฐานสากลรับรองจะแสดงให้เห็นถึงว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น เข้าขั้นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของโรงงานอาหารเสริมไปอีกระดับหนึ่ง

แต่ถ้าหากต้องการผลิตอาหารเสริมที่ให้ชาวมุสลิมสามารถทานได้ ให้เลือกโรงงานที่มี HALAL รับรองด้วย เพื่อความปลอดภัยของอาหารเสริม

โรงงานนั้นมีจรรยาบรรณหรือไม่

จรรยาบรรณของโรงงานนั้นก็เหมือนกับจรรยาบรรณของอาชีพอื่น ๆ ซึ่งก็คือจะต้องผลิตอาหารเสริมอย่างปลอดภัย และคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งก็จะมีโรงงานบางแห่งที่แอบใส่สารอันตราย หรือวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพในสินค้า ซึ่งการทำแบบนี้นั้นนอกจากจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เราอีกด้วย ดังนั้นควรศึกษาแต่ละโรงงานให้ดี

เสียงตอบรับของโรงงานนั้นดีหรือไม่

ก่อนที่ทำการตัดสินใจเลือกผลิตอาหารเสริมกับโรงงานใดโรงงานหนึ่ง เราควรศึกษาในหลาย ๆ ด้านรวมไปถึงด้านโซเซียลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวต่าง ๆ หรือรีวิวจากเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ ที่เคยผลิตที่โรงงานที่เราสนใจ ให้เราดุว่าได้รับรีวิวในด้านดีทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า บริการที่เป็นมิตร ความซื่อสัตย์ต่อลลูกค้า และด้านอื่น ๆ ถ้าหากดูโดยรวมแล้วมีรีวิวที่ดีเกิน 80% ก็ถือว่าผ่าน

โรงงานมีการรับผิดชอบหลังการขายหรือไม่

บริการหลังการขายนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ ต้องบอกเลยว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เช่นในกรณีสินค้าทีได้รับมานั้นมีตำหนิ เกิดข้อผิดพลาด หรือเมื่อขายไปแล้วได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องคุณภาพสินค้า โรงงานที่เราผลิตนั้นมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบหรือไม่ และมีเงื่อนไขยังไง ทำให้เรื่องบริการหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของแบรนด์ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน จะได้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง

หลังจากตั้งคำถามและตอบคำถามเหล่านั้นได้แล้ว และเจอโรงงานที่สามารถตอบคำถามของเราได้ทุกข้อ นั้นคือโรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่ตรงใจเราที่สุด ให้ทำการผลิตกับโรงงานนั้นได้เลย แต่ถ้ามีโรงงานที่ผ่านทุกคำถามของเราหลายโรงงาน แนะนำให้เลือกโรงงานที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อประหยัดในเรื่องเวลาเดินทาง เผื่อเวลาเกิดปัญหาเราจะไปที่โรงงานได้อย่างเร็วรวด เพื่อให้อาหารเสริมของแบรนด์เรานั้นมีคุณภาพและปลอดภัย